Kontakt

STOMATOLOGIA PORADA

 nzozporada@gmail.com

Adresy naszych gabinetów:

    Rejestracja: 730-830-500                                                                                Rejestracja: 730-65-20-20

  44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 22a                                              44-240 Żory – Osiny, ul. Jesienna  2

 

                  

Ochrona danych osobowych.

Zgodnie za art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Monika Nowak-Porada – Gabinet Stomatologiczny Porada z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Śląska 20a. Telefon kontaktowy 730-830-500.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy Gabinetu Stomatologicznego Porada oraz podmioty współpracujące – laboratoria protetyczne, oraz osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celu udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.
  5. W celu udzielania świadczeń zdrowotnych podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta. Brak podania niezbędnych danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielania świadczeń zdrowotnych.
  6. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Administrator danych osobowych – Monika Nowak-Porada

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko